Oorsprong van de M-Track Groep Nederland

De M-Track normen zijn in 1988 in hun oorspronkelijke vorm in het blad Railhobby gepubliceerd en vervolgens door de vrij kort daarna opgerichte M-Track Groep Nederland overgenomen.

De praktijk leerde echter al snel dat de normen te beperkt waren en soms niet geheel voldeden. Sindsdien zijn de normen dan ook waar nodig aangepast en verder uitgebreid.
Zo zijn er onder meer normen voor een volautomatisch bloksysteem.

In de normen is uitgegaan van de reeds bestaande NEM-normen (Normen Europese Modelspoorwegen). In de praktijk komt het erop neer dat er alleen regels zijn op technisch gebied, zoals afmetingen, railgeometrie en de aan modelspoor onverbrekelijk verbonden elektrotechnische aspecten.

Om de leden een zo groot mogelijke vrijheid te bieden in hetgeen zij willen bouwen, zijn de normen bewust zo beperkt mogelijk gehouden en is met opzet afgezien van regels op het gebied van scenery of het te bouwen thema!

Thema en Opzet van de modulebaan

Uitgangspunt van de M-Track normen is een dubbelsporige hoofdlijn op een spoordijk in een vlak landschap.
Deze spoordijk is 3cm hoog en ligt in het midden van een 60 cm brede module.

De standaardlengte van een module is 120 cm. Dit is echter meer een advies. De praktijk laat inmiddels een grote verscheidenheid aan lengtes zien, vaak geboren uit praktische overwegingen (de afmetingen van een auto zijn per slot van rekening beperkt).
Andere modulevormen zijn uiteraard ook mogelijk. Zo zijn er inmiddels bochten in diverse hoeken, splitsingen, bruggen, etc.

Een standaard hoekmodule maakt een hoek van 45 graden. Afwijkingen in deze hoek zijn echter geen probleem, zolang de hoek maar een half of een derde deel van 45 graden betreft (22.5 resp. 15 graden).

Op de genoemde spoordijk liggen 2 sporen met een hartafstand van 57 mm, symmetrisch ten opzichte van de hartlijn.
Door deze symmetrische ligging van de rails is het mogelijk om zowel de rechte- als de hoekmodules in 2 richtingen te gebruiken. Hierdoor is een zeer gevarieerd baan ontwerp mogelijk. U zult ons dan ook telkens met een andere opstelling tegen komen.

Om oneffenheden in de vloer te kunnen opvangen, zijn de modules verder voorzien van (verstelbare) poten die een hoogte van 1.20m (bovenkant railstaaf) +/- 2.5 cm mogelijk maken.

De voeding en besturing van de baan gebeurt door twee, vier-aderige ringleidingen: één voor ieder spoor.
Deze worden gevoed door een centrale (digitale) voedingseenheid die eigendom is van de vereniging.

Verkrijgbaarheid Normen

it is slechts een summiere beschrijving van de M-Track normen. Nieuwe leden krijgen automatisch het volledige pakket inclusief de eventuele aanpassingen toegestuurd. Bovendien zijn de normen voor M-Track leden hier te downloaden. Niet-leden kunnen het volledige pakket aanvragen door het overmaken van € 7.00 op rekening nummer NL 61 INGB 0003 1092 27 t.n.v. Penningmeester M-Track Groep Nederland onder vermelding van: Normen Pakket en uw volledige adresgegevens. Zij ontvangen echter GEEN aanpassingen.