Introductie van onze vereniging

M-Track Groep Nederland

De M-Track Groep Nederland is een landelijke modelspoorvereniging voor aanhangers van het 3-Rail wisselstroomsysteem (zeg maar Märklin systeem) volgens het concept van een modulebaan.
De vereniging is opgericht in 1989 en heeft momenteel bijna 40 leden.
Wij zijn regelmatig te zien op modelspoor-evenementen zoals Eurospoor en Rail, maar komen ook graag naar kleinere evenementen, zoals lokale ruilbeurzen, openingen van zaken/winkelcentra, themadagen bij (spoorweg) musea, etc. worden regelmatig door haar opgeluisterd.

Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF)

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF), een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse modelspoorverenigingen. Op initiatief van de NMF worden onder andere jaarlijks de landelijke modelspoordagen georganiseerd, waarbij een groot aantal aangesloten verenigingen gedurende twee dagen open huis houdt. Deze dagen worden door haar in eigen beheer, of in samenwerking met een andere vereniging, georganiseerd.

Module vereniging

De M-Track Groep Nederland is een zogenaamde landelijke module-vereniging. Dat wil zeggen: zij heeft geen permanente, vaste verenigingsbaan maar “exploiteert” een (transportabele) modulebaan. Alle modules zijn hierbij volledig eigendom van de individuele leden.

Om een goed functionerende interessante modeltreinbaan te kunnen realiseren zal men zich logischerwijs wel aan bepaalde regels moeten houden; in ons geval zijn dat de M-Track normen.
Deze normen zijn met opzet zo beperkt mogelijk gehouden, waardoor de leden de grootst mogelijke vrijheid bij het bouwen van modules wordt geboden. Dit geldt zowel voor het railplan als voor de scenery. Het M-Track concept is gebaseerd op het rijden van A naar B.
Aan de einden van de baan worden keerlussen en/of kopstations geplaatst. In combinatie met de in het modulebestand aanwezige bochten en splitsingen, zijn zeer gevarieerde baanopstellingen mogelijk.

Afhankelijk van beschikbare ruimte en deelnemende leden ontstaat steeds weer een andere spoorwegbaan. Een bijkomend voordeel is, dat hiermede tevens de verplichting vervalt dat alle modules en vaak dus ook de eraan verbonden eigenaren, bij alle evenementen mee moeten doen.

Landelijke vereniging

Zoals reeds gezegd, de M-Track Groep Nederland is een landelijk opererende vereniging; zij heeft geen eigen clubruimte.
Om naast deelname aan grote publieksevenementen, toch rijmogelijkheden voor haar leden te creëren, worden er zo genaamde “besloten rijdagen” georganiseerd. Deze besloten rijdagen worden veelal gehouden in via leden beschikbaar gestelde ruimten. De besloten rijdagen worden met name gebruikt voor het testen van (nieuwe) modules.
Samen met de publieksevenementen is er op deze manier sprake van ongeveer 20 rijdagen (of 10 weekeinden) per jaar.

Verenigingsblad “ContactRail”

M-Track geeft een aantal malen per jaar haar verenigingsblad “ContactRail” uit. De leden worden hierin niet alleen op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vereniging, maar treffen er ook eventueel nieuwe en wijzigingen op bestaande normen in aan en kunnen kennis nemen van de geplande rijdagen en mogelijke deelnames aan evenementen.
Vanzelfsprekend is er nog voldoende ruimte voor ingezonden artikelen om anderen te laten delen in zelf opgedane ervaringen.

Een vereniging ook voor u!

Kortom als U ook tot de grote groep hobbyisten behoort, die thuis geen ruimte heeft om een baan te bouwen waarop een intercity met 8 of meer rijtuigen tot zijn recht komt, dan is de M-Track Groep Nederland wellicht iets voor U!

Voor € 25.- per jaar bent U lid en kunt U meedelen in het plezier dat wij hebben door het o.a. laten rijden van lange treincombinaties op grote banen met veel mogelijkheden. Ook uw module kan daar deel van uitmaken, maar het bouwen of hebben van een module is geen voorwaarde om lid te worden!

Interesse? Kom tijdens een van de genoemde evenementen gerust eens langs op onze stand of neem contact met ons op voor meer informatie.