Flexibel met modules

Een modulebaan is een modelspoorbaan die – de naam zegt het al- is opgebouwd uit z.g. modules. Dit zijn relatief kleine eenheden met gestandaardiseerde overgangen.
Ook de elektrische verbindingen zijn noodzakelijkerwijs gestandaardiseerd.
Door deze standaardisatie is het mogelijk om meerdere modules aan elkaar te koppelen, theoretisch tot een baan van onbeperkte lengte.

Vrije themakeuze

In principe vallen er slechts twee typen modules te onderscheiden: rechte modules en hoek modules.
Hierbinnen zijn echter weer vele variaties mogelijk. Zo zijn er tegenwoordig binnen de vereniging bochten in diverse hoeken, splitsingen, keerlussen etc.
In tegenstelling tot veel andere verenigingen heeft de M-Track Groep Nederland geen vast thema voor haar baan. Men is dus geheel vrij in de keuze van het te bouwen thema; of dit nu Nederlands, Duits, Zwitsers of wat dan ook is.

Samenhangende treinsamenstelling en Lange treinen

Wel hanteren wij tijdens publieke evenementen het z.g. thema rijden, dat wil zeggen dat we telkens materieel van een bepaalde categorie (b.v. modern Nederlands of stoom) laten rijden. Ook wordt bij het samenstellen van de baan voor een evenement gestreefd naar een evenwichtig geheel.

Al met al is een modulebaan een uitstekend alternatief voor hen die thuis weinig ruimte hebben.
Want, laten we eerlijk zijn, wie heeft er thuis de ruimte om perrons van 2m50 of nog langer te maken en treinen met 8 (of meer) 30 cm rijtuigen te laten rijden?