Doorsolderen van de middenleider

Ergernis in de top 5 zijn wel de spookstoringen in de rails waarbij de middenleider van bepaalde stukken rails op de meest ongelukkige tijdstippen van het één op andere moment stroomloos komen te staan.

Enige tijd later is de storing weer spontaan opgelost of wanneer er met een schroevendraaier op de railovergang gedrukt wordt is het probleem weer verdwenen om enige tijd later echter weer terug te keren.
De oorzaak moet gevonden worden in geoxideerde middenleiderlipjes op de rail overgangen.

Menigeen verzuimd namelijk deze voor de definitieve montage allemaal door te solderen.
Bij het ballasten van de rails komt het nodige vocht te pas.
Hierdoor kunnen afhankelijk van de omstandigheden in de loop der tijd de verbindingslipjes gaan roesten.

In het begin ontstaat er een overgangsweerstand wat over het algemeen nog niet echt opgemerkt wordt doch in de loop der tijd steeds erger wordt totdat -en dat kan enkele jaren duren- de verbinding uiteindelijk verbroken wordt met alle problemen van dien.

Menigeen heeft om deze reden op de meest ongunstige tijdstippen de soldeerbout al eens ter hand moeten nemen of in een enkele keer uiteindelijk zijn rails in z’n geheel moeten vervangen.
Met het doorsolderen van de lipjes blijft de elektrische verbinding ondanks het oxideren van de rails voor de toekomst echter gegarandeerd.

Het zijn tevens ideale plaatsen om gelijk de draden aan te solderen.
Ter hoogte van de soldeerpunten moet om de rails goed vlak te kunnen leggen een klein stukje kurk weggesneden worden.

Ook zeer belangrijk. Knijp voordat de railzen definitief aan elkaar geschoven worden de raillasjes nog even iets toe zodat de rails zeer strak in elkaar geschoven wordt.
Dit voorkomt dat ook hier op termijn overgangsweerstanden ontstaan door oxidatie.

Vrijdag 11 juli 2003
Terug naar “Tips & Trucs”