Algemene Ledenvergadering 2020 (Voorlopig op 5-9-2020)

De als gevolg van het Covid-virus afgelaste ALV 2020 (van februari) gaan we (voorlopig) inhalen op zaterdag 5 september, wederom op de vetrouwde adres in Dordrecht. Dit uiteraard onder het voorbehoud van maatregelen welke ons opgelegd worden vanuit de overheid.

Na afloop zoals gebruikelijk weer een besloten rijdag.

 

John