Zevenster

Na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer de mogelijkheid om onze baan te demonsteren in Zorgcentrum voor ouderen ZEVENSTER te Zevenhuizen. Het is een eendaagsevenement, nu op zaterdag 21 oktober. Wegens het te verwachten bezoekerts staan we op 92,5 cm hoogte. Dus korte poten meebrengen! Geen vergoeding wel consumpties en waarschijnlijk lunchpakket. Opbouwen ‘’s morgensvroeg op zaterdag.

De uiterste inschrijfdatum voor dit evenement is  1 oktober.

We gaan weer proberen een hele mooie baan neer te zetten, dus alleen modules inschrijven met mooie/leuke scenery. En technische goed gecontroleerd..

Inschrijving via emailadres: bc-mtgn[@]outlook[punt]com

Zevenster

Na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer de mogelijkheid om onze baan te demonsteren in Zorgcentrum voor ouderen ZEVENSTER te Zevenhuizen. Het is een eendaagsevenement, nu op zaterdag 21 oktober. Wegens het te verwachten bezoekerts staan we op 92,5 cm hoogte. Dus korte poten meebrengen! Geen vergoeding wel consumpties en waarschijnlijk lunchpakket. Opbouwen ‘’s morgensvroeg op zaterdag.

De uiterste inschrijfdatum voor dit evenement is  1 oktober.

We gaan weer proberen een hele mooie baan neer te zetten, dus alleen modules inschrijven met mooie/leuke scenery. En technische goed gecontroleerd..

Inschrijving via emailadres: bc-mtgn[@]outlook[punt]com

Zevenster

Na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer de mogelijkheid om onze baan te demonsteren in Zorgcentrum voor ouderen ZEVENSTER te Zevenhuizen. Het is een eendaagsevenement, nu op zaterdag 21 oktober. Wegens het te verwachten bezoekerts staan we op 92,5 cm hoogte. Dus korte poten meebrengen! Geen vergoeding wel consumpties en waarschijnlijk lunchpakket. Opbouwen ‘’s morgensvroeg op zaterdag.

De uiterste inschrijfdatum voor dit evenement is  1 oktober.

We gaan weer proberen een hele mooie baan neer te zetten, dus alleen modules inschrijven met mooie/leuke scenery. En technische goed gecontroleerd..

Inschrijving via emailadres: bc-mtgn[@]outlook[punt]com

Landelijke Modelspoordagen 2023

Alle voorbereidingen zijn in volle gang. De baanplannen gemaakt. De zaal ingedeeld.

We staan er voor gesteld om idereen te ontvangen in Dorpshuis De Vaart in Linschoten.

Ook onze leden zien we graag op een (of beide) van de twee dagen.

Kijk ook eens op https://m-track.org/lmd/

John

Nieuwe nieuwsbrief / Grote Kleine Treinen Competitie 2023

Nieuwsbrief 2022-06

Deze week is de Nieuwsbrief 2022-06 verschenen. Voor de leden die deze nog niet in hun mailboix hebben ontvangen, is deze te vinden op de ledenpagina.

 

Van de NMF ontvingen wij volgend bericht:

De Grote Kleine Treinen Competitie 2023

Heeft uw vereniging interesse in een deelname aan het programma?

Ook het tweede seizoen van DGKTC met presentator André van Duin op NPO1 was een groot succes. Miljoenen kijkers hebben genoten van de prachtige modelspoorbanen en de
enthousiaste bouwers. Het niveau lag ook dit seizoen weer hoog en de teams hebben zichzelf overtroffen.
Omroep Max heeft in samenwerking met Conceptstreet het idee gelanceerd om de Nederlandse verenigingen (modelspoorclubs) mee te laten doen en te laten strijden om de
titel “Beste modeltreinbouwer vereniging van Nederland”.
Voor de voorbereidingen van een derde seizoen polsen wij dus graag, geheel vrijblijvend, of uw vereniging wellicht interesse heeft om mee te doen aan dit programma. Voor het derde
seizoen hebben we een aantal aanpassingen gedaan, waardoor deelname eenvoudiger is. Zo zijn de opnamedagen van 15 naar 9 gegaan, dit betekent dus minder verlofdagen opvragen.
Dus als u de vorige seizoenen om praktische redenen niet mee kon doen, aarzel niet om de mogelijkheden te bespreken.
Ieder team heeft 5 bouwers in beeld nodig (zowel technisch als scenery). Daarnaast mag de gehele vereniging meehelpen aan de thuisopdrachten (1/4 van de banen wordt namelijk
thuis voorbereid). Dit gebeurt in de maanden voorafgaand aan de opnames. 
Zou u ons z.s.m. willen laten weten of er namens de vereniging interesse is om samen met de redactie naar de mogelijkheden te kijken? Om te bepalen of er seizoen 3 komt. Graag
ontvangt Conceptstreet je contactgegevens zodat hun redactie contact met jullie kan opnemen.

Stuur je mail naar: Mirjam[at]conceptstreet.nl

Als er leden van de M-Track Groep zijn die deelname (als M-Track Groep) wel zien zitten, neem contact op met het bestuur via info@m-track.org.

 

Nieuwe evenementen toegevoegd (2022-04-30)

Op de evenementen pagina vindt je twee nieuwe evenementen, waarvoor je je voor 7 mei moet opgeven.

Verder een update over de Modelbouwbeurs in Rosmalen.

Bij de opgave voor een evenement graag hetvolgende aangeven:

 1. Geef je voor elk evenement apart op met vermelding om welk evenement het gaat, 
 2. Vermeld vanaf wanneer je beschikbaar bent op de opbouwdag.  
 3. Welke dagen en tijden je tijdens het evenement niet beschikbaar bent. 
 4. Welke modules beschikbaar zijn voor het evenement. 
 5. Welke tijdperken/landen de voorkeur hebben 

John / Niek

 

Koopjespagina toegevoegd

Vanaf vandaag (13-04-2022) is een koopjespagina toegevoegd aan onze site.

Invulling hiervan in overleg met de webbeheerder (John).

Deze pagina is uitsluitend voor onze leden en te vinden onder de “leden” tab op de site.

Ga er eens kijken of er iets van he gading tussen zit.

 

John

Algemene Ledenvergadering 2022 (07-05-2022)

De Algemene Ledenvergadering 2022 wordt op 7 mei 2022 (10:30) gehouden op de bekende locatie in Dordrecht.

Op de leden-pagina staan de stukken om te downloaden.

Verkorte Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen berichten en algemene mededelingen
 4. Verslag ALV van 6-11-2021
 5. Financiën (Jaarrekening, Kascontrole, Begroting)
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Jaarverslag baancoordinator
 8. Bestuursverkiezing
 9. Innovatie en vernieuwing (PC-besturing)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

John (2022-04-09)

 

2022-03-19 – Geslaagde besloten rijdag

OPROEP: Deelname aan openbare evenementen

Vanuit de Baancoördinator is aangegeven dat het aantal aanmeldingen voor de evenementen tot nu toe wat achterblijft bij de verwachtingen.

Daarmee deze oproep om je toch nog op te geven.

Kijk op de evenementenpagina voor de data en gegevens.

John / Niek