Berichten die op de homepage worden getoond

Nieuwe evenementen toegevoegd (2022-04-30)

Op de evenementen pagina vindt je twee nieuwe evenementen, waarvoor je je voor 7 mei moet opgeven.

Verder een update over de Modelbouwbeurs in Rosmalen.

Bij de opgave voor een evenement graag hetvolgende aangeven:

 1. Geef je voor elk evenement apart op met vermelding om welk evenement het gaat, 
 2. Vermeld vanaf wanneer je beschikbaar bent op de opbouwdag.  
 3. Welke dagen en tijden je tijdens het evenement niet beschikbaar bent. 
 4. Welke modules beschikbaar zijn voor het evenement. 
 5. Welke tijdperken/landen de voorkeur hebben 

John / Niek

 

Koopjespagina toegevoegd

Vanaf vandaag (13-04-2022) is een koopjespagina toegevoegd aan onze site.

Invulling hiervan in overleg met de webbeheerder (John).

Deze pagina is uitsluitend voor onze leden en te vinden onder de “leden” tab op de site.

Ga er eens kijken of er iets van he gading tussen zit.

 

John

Algemene Ledenvergadering 2022 (07-05-2022)

De Algemene Ledenvergadering 2022 wordt op 7 mei 2022 (10:30) gehouden op de bekende locatie in Dordrecht.

Op de leden-pagina staan de stukken om te downloaden.

Verkorte Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen berichten en algemene mededelingen
 4. Verslag ALV van 6-11-2021
 5. Financiën (Jaarrekening, Kascontrole, Begroting)
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Jaarverslag baancoordinator
 8. Bestuursverkiezing
 9. Innovatie en vernieuwing (PC-besturing)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

John (2022-04-09)

 

2022-03-19 – Geslaagde besloten rijdag

OPROEP: Deelname aan openbare evenementen

Vanuit de Baancoördinator is aangegeven dat het aantal aanmeldingen voor de evenementen tot nu toe wat achterblijft bij de verwachtingen.

Daarmee deze oproep om je toch nog op te geven.

Kijk op de evenementenpagina voor de data en gegevens.

John / Niek

Landelijke Modelspoordagen 2022

In in het weekeinde van 26 en 27 maart worden weer de Landelijke Modelspoor Dagen gehouden.

Ook al doet de M-Track Groep Nederland daar niet aan mee, maken we via dit bericht bekend welke verenigingen wel mee doen in 2022:

Hieraan nemen de navolgende verenigingen deel:
Modelspoorgroep Zuid-Oost Drenthe in Emmen
Spoor- en Modelbouwclub De Stoomfluit in Hoogeveen
Vrienden Groep Modelspoor Noord in Jubbega (Fr)
Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek
Modelspoorvereniging Almere in Almere
Vereniging Apeldoornse Modelspoorders en Spoorvrienden in Apeldoorn
Modelspoorclub Veluwezoom in Dieren
Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg in Sittard
Modelspoorclub Oost Brabant in Helmond
MSC Delfland in Zoetermeer
Delftse Modelbouwvereniging in Delft

Verder nemen M.S.G. De Kameel en Moduulvereniging `Het Bollenspoor` gezamenlijk deel in Nieuw
Vennep.

Daarnaast nemen de volgende verenigingen deel op afwijkende data:
19 en 20 maart: Railclub Utrecht in Utrecht.
2 en 3 april: GrootSpoorClub, Lahntalbahn Modelspoor Vereniging en
Modelspoorvereniging TT-Nederland in Zoetermeer.

De deelnemerslijst met nadere gegevens m.b.t. de deelnemende verenigingen vindt u op www.nmf.nl

Nieuwe evenementen 2022

De wereld gaat weer een beetje open en er zijn weer wat evenementen gepland.

Je kunt je inschrijven voor de volgende evenementen:

1   Modelbouwshow Rosmalen 18 en 19 juni. 
      Opbouw is op vrijdag 17 juni.
      Kleine financiële vergoeding beschikbaar voor module transport.
      Om deelname van de show moet er ook een filmpje of foto’s aan de organisatie aangeboden worden.
       De organisatie verwacht zeer veel aanvragen en kan daarom makkelijk op kwaliteit en op omvang van
       de stand selecteren.  
      Inschrijving deelname voor 17 februari.  NB Met foto of film materiaal. 

2   Besloten rijdag in Dordrecht
      Zaterdag 19 maart 9:00 – 15:00 uur
      Prof. Waterinklaan 41, 3312  KM Dordrecht
      Toegang alleen door opgave vooraf.
      Inschrijving deelname voor 17 maart 

3   Beneluxspoorweekend  8-9 oktober 2022
      opbouw 7 oktober.
     Geen  vergoeding, wel een bescheidde lunch voor deelnemers.
     Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.
     Lucas Bolsstraat 7 2152 CZ  Nieuw-Vennep
     Inschrijving deelname voor 1 september 

De deelname is in volgorde van ontvangst van de inschrijving.  

Indien deelname aan een evenement niet doorgaat krijgen alleen de opgegeven deelnemers bericht. 

Bij opgave graag de alle hier onderstaande gegevens vermelden: 

Opgeven per evenement apart alleen via bc-mtgn@outlook.com 

1 Met vermelding welk evenement, 

2 Vermeld vanaf wanneer je beschikbaar bent op de opbouwdag.  

3 Welke dagen en tijden je tijdens het evenement niet beschikbaar bent. 

4 Welke modules beschikbaar zijn voor het evenement. 

5 Welke tijdperken/landen de voorkeur hebben 

John / Niek

 

 

 

Helaas: De Oliebollenrijdag 2021 gaat NIET door.

Ook als gevolg van de oplegde beperkingen van de lockdown, kan ook de geplande Oliebollenrijdag op 29-12-2021 NIET doorgaan.

Niettemin hoopt het bestuur voor eenieder op een gezond en coronavrij nieuw jaar.

Blijft voorzichtig en vier kerst en oud-en-nieuw met gepaste mate en afstand.

Tot in 2022.

 

John

 

2021-11-29 Beurs Zutphen gecancelled

Helaas hebben de organisatoren van de beurs in Zutphen moeten besluiten om het evenement niet te laten doorgaan.

Daarmee vervalt ook voor ons weer een altijd gezellig evenement.

John

Kort verslag ALV 6 nov 2021

Ondanks alle beperkingen van de Covid-regels hebben we op 6 november toch nog een Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Met 12 aanwezigen hadden we voldoende ruimte bij Toine om e.e.a. veilig en geordend te laten verlopen.
Naast de gebruikelijke agenda-punten (waarbij we gemakshalve 2019, 2020 en 2021 maar samengevoegd hebben) was het belangrijkste onderwerp hoe M-Track zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen.
Als het goed is heeft ieder lid intussen de nieuwsbrief 2021 nr 4 ontvangen, waar we e.e.a. wat verder uitdiepen.

Samenvattend gaan we het komend jaar de normen en randvoorwaarden bekijken en beschrijven om alle modules geschikt te maken voor PC-gestuurd rijden. Dat betekent ook dat we voor iedereen een stukje maatwerk proberen te leveren.

John