Algemene Ledenvergadering 2022 (07-05-2022)

De Algemene Ledenvergadering 2022 wordt op 7 mei 2022 (10:30) gehouden op de bekende locatie in Dordrecht.

Op de leden-pagina staan de stukken om te downloaden.

Verkorte Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen berichten en algemene mededelingen
 4. Verslag ALV van 6-11-2021
 5. Financiën (Jaarrekening, Kascontrole, Begroting)
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Jaarverslag baancoordinator
 8. Bestuursverkiezing
 9. Innovatie en vernieuwing (PC-besturing)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

John (2022-04-09)