Correspondentieadres:

M-Track Groep Nederland
secretariaat: info@m-track.org
Bank: NL 61 INGB 0003 1092 27 t.n.v M-Track Groep Nederland

De M-Track Groep Nederland wil in overeenstemming met de AVG 2018 zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
Daarom hebben ook wij een privacyreglement opgesteld.
Deze is hier te downloaden.

Door het invullen van uw gegevens op het contact-formulier dan wel door aanmelding als lid, stemt u er mee in dat uw gegevens worden vastgelegd in een database resp. ledenbestand.
Een deel van de gegevens uit het ledenbestand is uitsluitend beschikbaar voor de eigen leden.
Derden ontvangen van ons geen gegevens, tenzij daartoe een wettelijke verplichting geldt.