OPROEP: Deelname aan openbare evenementen

Vanuit de Baancoördinator is aangegeven dat het aantal aanmeldingen voor de evenementen tot nu toe wat achterblijft bij de verwachtingen.

Daarmee deze oproep om je toch nog op te geven.

Kijk op de evenementenpagina voor de data en gegevens.

John / Niek