Laatste Nieuws

* 2019-12-2 Evenementen. Nieuwe datum Praat- en knutseldag in Tilburg. (NdG)

* 2019-11-12 Evenementen. De ORD is dit jaar weer in Dordrecht, maar dan op 17-12. Graag inschrijven voor 20-12. (NdG)

* 2018-05-27: Op vrijdag 25 mei 2018 heeft het bestuur voor de eerste maal in de nieuwe samenstelling vergaderd.
Onderwerpen waren o.a. de verdeling van de functies en het privacyreglement.
De nieuwe samenstelling van het bestuur is als volgt:
– Fred: Voorzitter
– John: Secretariaat
– Toine: Penningmeester
РNiek: Baancoördinator
– Henry: Algemeen (o.a. Contactrail)

De Contactrail
De Contactrail is het orgaan van de M-Track Groep Nederland
De laatste versie hiervan is op de ledenpagina te downloaden.

De Nieuwsbrief
Onregelmatig verschijnen aanvullende nieuwsbrieven.
De laatste versie hiervan is hier te downloaden.